Δειγματοληψίες πεδίου, καλοκαίρι του 2020

Οι ομάδες πεδίου επισκέφτηκαν και πήραν δείγματα από τους σταθμούς παρακολούθησης σε ολόκληρη την χώρα. Δείτε το δίκτυο δειγματοληψίας σε φωτογραφίες.