Ομάδα ΈργουΣυνεργαζόμενο Προσωπικό

Λάρδη Πολυτίμη-Ιόλη

Φυτοβένθος

Τηλέφωνο:

+30-22910-76371

Σύντομο Βιογραφικό

  • Πτυχίο Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών, Σχολή Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (2003-2011)
  • Μεταπτυχιακό Ωκεανογραφίας και Διαχείρισης Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, Κατεύθυνση Βιολογική Ωκεανογραφία, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2012-2014)
  • Υποψήφια  Διδάκτωρ στο Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών, Σχολή Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (2017 – Σήμερα)

Δημοσιεύσεις

Gerakaris, V., Lardi, P., Issaris, Y., 2020. First record of the tropical seagrass species Halophila decipiens Ostenfeld in the Mediterranean Sea. Aquat. Bot. 160, 103151. https://doi.org/10.1016/j.aquabot.2019.103151