Δειγματοληψίες πεδίου, καλοκαίρι του 2019

Οι ομάδες πεδίου επισκέφτηκαν και πήραν δείγματα από 182 σταθμούς παρακολούθησης σε ολόκληρη την χώρα. Δείτε μερικές από τις φωτογραφίες των περιοχών έρευνας.