Ομάδα ΈργουΣυνεργαζόμενο Προσωπικό

Σιγαλά Καλλιόπη

Βενθικά Μακροασπόνδυλα

Τηλέφωνο:

2291076386

Σύντομο Βιογραφικό

Δημοσιεύσεις

  • Cabana, D., Nicolaidou, A., Sigala, K. &Reizopoulou, S., 2017. Multi-scale functional and taxonomic β-diversity of the macroinvertebrate communities in a Mediterranean coastal lagoon. MediterraneanMarineScience, 18 (1): 121-133.
  • Reizopoulou, S., Simboura, N., Sigala, K., Barbone, E., Aleffi, F., Kaisakis, G., Rosati, I., Basset, A. &Nicolaidou, A., 2013. Assessment of the ecological status of the Mediterranean coastal lagoons using macroinvertebrates. Comparison of the most commonly used methods. Mediterranean Marine Science, 15/3: 602-612.