Μόνιμο Προσωπικό

Δημητρίου Ηλίας

Posted on

Πτυχίο Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών (1991-1996) Μεταπτυχιακό στις Περιβαλλοντικές και Οικολογικές Επιστήμες, Πανεπιστήμιο Lancaster, Ηνωμένο Βασίλειο (1998-1999) Διδακτορικό […]

Επιστημονικός Υπεύθυνος
Μόνιμο Προσωπικό

Στουμπούδη Μαρία

Posted on

Πτυχίο Βιολογίας, Σχολή Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1986) Διδακτορικό Δίπλωμα στη Βιολογία, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1991), με διδακτορική διατριβή στο […]

Ομάδα Διαχείρησης Έργου
Μόνιμο Προσωπικό

Καλογιάννη Ελένη

Posted on

Πτυχίο Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1986) Διδακτορικό Δίπλωμα στη Ζωολογία, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1991) MA στην Ευρωπαϊκή Ιστορία, Τμήμα Ιστορίας […]

Ομάδα διαχείρισης έργου
Μόνιμο Προσωπικό

Σύμπουρα Μίκα

Posted on

Πτυχίο Βιολογίας Παν/µίου Αθηνών (1984) Μεταπτυχιακό Επαγγελµατικό Ενδεικτικό Ωκεανογραφίας Παν/µίου Αθηνών (1988) ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα στη θαλάσσια Βιολογία, Παν/µιο Αθηνών (1996)

Ομάδα διαχείρισης έργου
Μόνιμο Προσωπικό

Ανδριοπούλου Αργυρώ

Posted on

Πτυχίο στην Υδατοκαλλιέργεια & Αλιεία, Τεχνική Σχολή Μεσολογγίου (1996) Πτυχίο στην Βιολογία, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα (2014) Μεταπτυχιακό στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Εκπαίδευση […]

Βενθικά Μακροασπόνδυλα
Ομάδα Έργου

Βαβαλίδης Θεοχάρης

Posted on

Πτυχίο Υδατοκαλλιέργειας και Αλιείας, Τμήμα Τεχνολογίας – Ινστιτούτο Γεωργίας Μεσολογγίου, Ελλάδα. (1999-2003) Πτυχίο Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), Ελλάδα. (2004-2009) […]

Ιχθυοπανίδα
Ομάδα Έργου

Βαρδάκας Λεωνίδας

Posted on

Πτυχίο Υδατοκαλλιεργειών και Αλιείας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου, Σχολή Αγροτικής Τεχνολογίας, Τομέας Υδατοκαλλιέργειας & Αλιείας, Ηγουμενίτσα (2001-2006) Μεταπτυχιακό στη διαχείριση παράκτιων ζωνών, […]

Ιχθυοπανίδα
Ομάδα Έργου

Βάρλας Γιώργος

Posted on

B.Sc. Φυσικής (2005-2010), Τμήμα Φυσικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. M.Sc. στη Φυσική Περιβάλλοντος (2010-2012), Τμήμα Φυσικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. […]

Ομάδα Έργου

Βούρκα Κατερίνα

Posted on

Πτυχίο Βιολογίας – Ειδίκευση στη «Βιοποικιλότητα, Οικολογία και Περιβάλλον», Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (2009) Μεταπτυχιακό στην Οικολογική ποιότητα και διαχείριση υδάτων σε […]

Βενθικά Μακροασπόνδυλα
Μόνιμο Προσωπικό

Γκρίτζαλης Κωνσταντίνος

Posted on

Πτυχίο Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Διδακτορικό στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Φιλοσοφική Σχολή, Φιλοσοφική Σχολή, Παιδαγωγική και Ψυχολογία, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο […]

Βενθικά Μακροασπόνδυλα
Ομάδα Έργου

Δεδούσης Παύλος

Posted on

Πτυχίο Φυσικής (Πανεπιστήμιο Πατρών, GR) Μεταπτυχιακό στην Τεχνολογία Συστημάτων Λογισμικού (University of Sheffield, Ηνωμένο Βασίλειο) Εργασιακή εμπειρία ως μηχανικός ανάπτυξης λογισμικού σε […]

Βάσεις δεδομένων
Ομάδα Έργου

Θεοδωρόπουλος Χρήστος

Posted on

Πτυχίο Βιολογίας Περιβάλλοντος, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (2001-2005) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Οικολογία, Διαχείριση & Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών […]

Βενθικά Μακροασπόνδυλα
Ομάδα Έργου

Καλαϊτζάκης Νεκτάριος

Posted on

Πτυχίο Περιβαλλοντικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακό στην Εφαρμοσμένη Στατιστική, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής

Ιχθυοπανίδα
Ομάδα Έργου

Καλαντζή Ιωάννα

Posted on

Διδακτορικό στηνΘαλάσσια Χημεία και Βιολογία, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα (Τίτλος διατριβής: Βαρέα μέταλλα και ιχθυοκαλλιέργειες: επιπτώσεις στο ίζημα, το […]

Ομάδα Έργου

Καπάκος Ιωάννης

Posted on

Πτυχίο Αλιείας & Υδατοκαλλιέργειας. Τμήμα Τεχνολογίας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας. (1997-2001) Πτυχίο Βιολογίας. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Βιολογίας. (2004-2014) […]

Ιχθυοπανίδα
Ομάδα Έργου

Καπετανάκη Ναταλία

Posted on

Πτυχίο Χημικών Μηχανικών: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) (2004-2010) Μεταπτυχιακό στη Χημική Ωκεανογραφία, Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χημείας, Τμήμα Χημείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών […]

Υδροχημεία
Μόνιμο Προσωπικό

Καραούζας Ιωάννης

Posted on

Πτυχίο Βιολογίας, Σχολή Φαρμακευτικής και Βιομοριακών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Brighton, Ηνωμένο Βασίλειο (1997-2001) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις Επιστήμες Περιβαλλοντικής Ρύπανσης, Κέντρο Περιβαλλοντικών Ερευνών, Πανεπιστήμιο […]

Βενθικά Μακροασπόνδυλα
Ομάδα Έργου

Κατσόγιαννου Ιωάννα

Posted on

Πτυχίο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (UOI), Ελλάδα (2002-2007) Μεταπτυχιακό στην Ενέργεια και Περιβαλλοντική Διαχείριση, Πανεπιστήμιο Πειραιά & ΕΜΠ, Ελλάδα […]

Βενθικά Μακροασπόνδυλα
Μόνιμο Προσωπικό

Κολόμπαρη Εύα

Posted on

Πτυχίο στις Υδατοκαλλιέργειες και Αλιεία, Τμήμα Ιχθυοκομίας – Αλιείας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου ‘Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS)’, Πιστοποίηση/Επάρκεια […]

GIS
Ομάδα Έργου

Κομματάς Δημήτρης

Posted on

Πτυχίο Τεχνολογίας Υδατοκαλλιέργειας & Αλιείας, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Νέα Μουδανιά, Χαλκιδική, (2001-2006) Μεταπτυχιακό στην αειφόρο ανάπτυξη ειδικευμένη στην περιβαλλοντική διαχείριση, […]

Ιχθυοπανίδα
Μόνιμο Προσωπικό

Κουβαρντά Θεοδώρα

Posted on

Πτυχίο Περιβαλλοντικών Μελετών, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ελλάδα (1992-1997) Μεταπτυχιακό στη ρύπανση και τον περιβαλλοντικό έλεγχο, Σχολή Βιολογικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Μάντσεστερ, Ηνωμένο […]

Βενθικά Μακροασπόνδυλα
Ομάδα Έργου

Κούτσικος Νικόλαος

Posted on

Πτυχίο Τεχνολογίας Υδατοκαλλιέργειας & Αλιείας, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Νέα Μουδανιά, Χαλκιδική, (2001-2006) Μεταπτυχιακό στην αειφόρο ανάπτυξη με ειδίκευση στην περιβαλλοντική […]

Ιχθυοπανίδα
Μόνιμο Προσωπικό

Κουτσοδήμου Μαρία

Posted on

Πτυχίο Ιχθυολογίας, Τμήμα Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, ΤΕΙ Μεσολογγίου (1997) Πτυχίο Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2014)

Βενθικά Μακροασπόνδυλα
Ομάδα Έργου

Κωνσταντινίδου Άννα

Posted on

Πτυχίο στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά. Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ελλάδα (1999-2005) Μεταπτυχιακό στη Ναυτική Τεχνολογία & Επιστήμη. Σχολή Ναυπηγικής και Ναυτικής Μηχανικής, […]

Βάσεις δεδομένων
Ομάδα Έργου

Λάμπου Αναστασία

Posted on

Πτυχίο Περιβαλλοντολόγου, Σχολή Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (2006-2010) Μεταπτυχιακό στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Σπουδών “Οικολογική ποιότητα και διαχείριση σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταμού”, Σχολή […]

Βενθικά Μακροασπόνδυλα
Ομάδα Έργου

Λάμπρη Πέννυ

Posted on

Πτυχίο Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών, Τμήμα Βιολογίας, Βιολογίας (2004-2010) Μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο του St Andrews, Σκωτία, Ηνωμένο Βασίλειο […]

Βενθικά Μακροασπόνδυλα
Μόνιμο Προσωπικό

Λάσχου Σοφία

Posted on

Πτυχίο Χημείας, Τμήμα Χημείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1990-1996) Μερταπτυχιακό στην Περιβαλλοντική Χημεία, Τμήμα Χημείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2006-2010)

Υδροχημεία
Ομάδα Έργου

Λάτσιου Άννα

Posted on

Πτυχίο Ιχθυοκομίας -Αλιείας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου, Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων, Τμήμα Ιχθυοκομίας και Αλιείας, Ηγουμενίτσα (2003-2007) Μεταπτυχιακό στην Αειφορική Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών, […]

Ιχθυοπανίδα
Ομάδα Έργου

Λέρης Ιωάννης

Posted on

Πτυχίο Βιολογίας: Πανεπιστήμιο Κρήτης (2001-2006) Μεταπτυχιακό στην Περιβαλλοντική Βιολογία – Διαχείριση Χερσαίων και Θαλάσσιων Πόρων: Πανεπιστήμιο Κρήτης (2006-2008) Διδακτορικό πάνω στην Συμπεριφορική […]

Ιχθυοπανίδα
Ομάδα Έργου

Μαρκογιάννη Βασιλική

Posted on

Πτυχίο Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, (2002-2007) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο “Εφαρμογές της Γεωπληροφορικής στους Φυσικούς Πόρους”, Τμήμα Αξιοποίησης […]

Τηλεπισκόπιση - GIS
Ομάδα Έργου

Μασούρας Ανδρέας

Posted on

Πτυχίο στις Θαλάσσιες Επιστήμες, Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλάσσιων Βιοεπιστημών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (2004-2010) Μεταπτυχιακό στην «Οικολογία, Διαχείριση και Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος» Τμήμα Βιολογίας, […]

Ομάδα Έργου

Μεντζαφού Αγγελική

Posted on

Πτυχίο Γεωλογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ειδίκευση: Δυναμική, Τεκτονική και Εφαρμοσμένη Γεωλογία) (1997-2002) Μεταπτυχιακό στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υδατικών Πόρων, […]

Υδρολογία
Ομάδα Έργου

Ντάκης Αλέξανδρος

Posted on

Πτυχίο στις Θαλάσσιες Επιστήμες, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Περιβάλλοντος, των Θαλάσσιων Επιστημών (2002-2007). Μεταπτυχιακό Βιολογική Γεωργία, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σχολή Θετικών Επιστημών, της Χημείας […]

Ιχθυοπανίδα
Ομάδα Έργου

Οικονόμου Ανθή

Posted on

Πτυχίο Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2005-2010) Διδακτορικό Δίπλωμα στην Οικολογία γλυκών υδάτων, Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (2011-2016)

Ιχθυοπανίδα
Μόνιμο Προσωπικό

Πάγκου Καλλιόπη Α.

Posted on

Ερευνητική δραστηριότητα: Οικολογία και φυσιολογία θαλάσσιου φυτοπλαγκτού, Οικοσυστήµατα που έχουν υποστεί διατάραξη από ανθρώπινες δραστηριότητες – Ευτροφισµός – Τοξικό φυτοπλαγκτό, Πρωτογενής παραγωγή, […]

Ομάδα Έργου

Παναγιώτου Αιμιλία

Posted on

Πτυχίο Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2011) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Υδροβιολογία και Υδατοκάλλιεργειες, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2014) Υποψήφια […]

Ιχθυοπανίδα
Ομάδα Έργου

Παπαδάκη Χριστίνα

Posted on

Πτυχίο Γεωπονικού Μηχανικού (πενταετής φοίτηση), Τμήμα Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2002-2008) Μεταπτυχιακό στο Περιβάλλον και Ανάπτυξη Ορεινών Περιοχών, […]

Υδρολογία
Μόνιμο Προσωπικό

Παπαδόπουλος Αναστάσιος

Posted on

B.Sc. Φυσικής, Τμήμα Φυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1985-1990) M.Sc. στην Φυσική Περιβάλλοντος και Μετεωρολογία, Τμήμα Φυσικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1990-1993) […]

Μετεωρολογία - Κλιματολογία
Ομάδα Έργου

Παπαιωάννου Γεώργιος

Posted on

Πτυχίο Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Ειδίκευση: Δασική και υδατοβιομηχανία) (2001-2006) Μεταπτυχιακό στη Βιώσιμη Διαχείριση Περιβάλλοντος και […]

Υδρολογία
Ομάδα Έργου

Πατσουράκου Κατερίνα

Posted on

Έχει παρακολουθήσει ειδικά μαθήματα κατάρτισης στο Πανεπιστήμιο Loughborough για παρουσιάσεις σε συνέδρια, τεχνικές συνεντεύξεων, συλλογή δεδομένων, προηγμένες ερευνητικές δεξιότητες – ιδιαίτερα για […]

Οικονομική Διαχείριση έργου
Ομάδα Έργου

Σμέτη Ευαγγελία

Posted on

Πτυχίο Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα (2000-2006), Μεταπτυχιακό στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, κοινό δίπλωμα μεταξύ Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ελλάδα και Πανεπιστήμιο […]

Διάτομα
Ομάδα Έργου

Στεφανίδης Κωνσταντίνος

Posted on

Πτυχίο Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (1999-2003) Μεταπτυχιακό στην περιβαλλοντική βιολογία, Πανεπιστήμιο Πατρών (2003-2005) Διδακτορικό στην Λιμνολογία-Οικολογία γλυκού νερού, Πανεπιστήμιο Πατρών (2005-2011)

Υδρομορφολογία
Ομάδα Έργου

Τριανταφυλλίδης Αναστάσιος

Posted on

Πτυχίο Βιολογίας, Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (2007-2013) Μεταπτυχιακό στην Ωκεανογραφία και Διαχείριση Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  […]

Φυτοπλαγκτόν
Μόνιμο Προσωπικό

Τσαπάκης Μανώλης

Posted on

1989-1993. Πανεπιστηµιακή εκπαίδευση, Τµήµα Χηµείας, Πανεπιστήµιο Κρήτης Βαθµός πτυχίου 7.54 (Λίαν Καλώς). 1998-2003. ∆ιδακτορική διατριβή στη περιβαλλοντική Χηµεία. Πανεπιστήµιο Kρήτης (Τµήµα Χηµείας), […]

Ομάδα Έργου

Χαμόγλου Μαρία

Posted on

Πτυχίο Ιχθυολογίας στην Σχολής Τεχνολόγων Ιχθυολόγων , Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου (2002) Μεταπτυχιακό στην αειφόρο διαχείριση του υδάτινου περιβάλλοντος (2013). Τμήμα Ιχθυολογίας […]

Ιχθυοπανίδα
Ομάδα Έργου

Κατωπόδης Γιώργος Δ.

Posted on

Πτυχίο: Ε.Κ.Π.Α., Γεωλογικό Τμήμα, 1974-1980 Μελετητικά πτυχία: Κατηγορία 20 (Γεωλογικές Μελέτες) – Τάξη Γ’  (1993), Κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες) – Τάξη Β’  […]

Γεωλόγος – Περιβαλλοντολόγος Μελετητής
Ομάδα Έργου

Γερακάρης Βασίλειος

Posted on

Πτυχίο Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Νέα Μουδανιά, Χαλκιδική, (2001-2006) Μεταπτυχιακό Ωκεανογραφίας (Κλάδος Βιολογικής Ωκεανογραφίας), Σχολή Θετικών Επιστημών, […]

Φυτοβένθος
Ομάδα Έργου

Παππάς Βασίλης

Posted on

Είναι απόφοιτος της σχολής «Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη» του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών. Έχει περίπου 9 χρόνια εμπειρία στα λογιστήρια […]

Οικονομική Διαχείριση Έργου
Ομάδα Έργου

Λάρδη Πολυτίμη-Ιόλη

Posted on

Πτυχίο Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών, Σχολή Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (2003-2011) Μεταπτυχιακό Ωκεανογραφίας και Διαχείρισης Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, Κατεύθυνση Βιολογική Ωκεανογραφία, Εθνικό και Καποδιστριακό […]

Φυτοβένθος