Μόνιμο Προσωπικό

Γιακουμή Σοφία

Posted on

1993 – 1997, Πτυχίο Τεχνολόγων Γεωπονίας, Τμήμα Ιχθυοκομίας – Αλιείας, ΤΕΙ Μεσολογγίου, Βαθμός πτυχίου: Λίαν Καλώς 7,3. Τίτλος πτυχιακής εργασίας: «Αναπαραγωγή του Carassius auratus σε συνθήκες αιχμαλωσίας», Βαθμός: Άριστα. Game & Wildlife Conservation Trust, Πιστοποίηση χρήσης συσκευής ηλεκτραλιείας για τις ιχθυολογικές δειγματοληψίες πεδίου (Intermidiate Level Elecrtic Fishing, with Credit).

Ιχθυολόγος
Μόνιμο Προσωπικό

Κοντογιάννης Χαρίλαος

Posted on

1983 Πτύχιο Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Φυσικής. 1988 Μεταπτυχιακό (MS). Πανεπιστήµιο Rhode Island ΗΠΑ. ‘Ο ρόλος του πεδίου πίεσης στο ισοζύγιο ορµής (δυναµική) και ενέργειας στο Ρεύµα του Κόλπου (Gulf Stream)’. 1992 ∆ιδακτορικό (PhD) Πανεπιστήµιο Rhode Island ΗΠΑ ‘Μεταβλητότητα της διαδροµής του Ρεύµατος του Κόλπου (Gulf Stream) µεταξύ 74ο∆ και 70ο∆: Παρατηρήσεις και ηµιγεωστροφικές προσοµοιώσεις βαροκλινικών/βαροτροπικών […]

Μόνιμο Προσωπικό

Τσαπάκης Μανώλης

Posted on

1989-1993. Πανεπιστηµιακή εκπαίδευση, Τµήµα Χηµείας, Πανεπιστήµιο Κρήτης Βαθµός πτυχίου 7.54 (Λίαν Καλώς). 1998-2003. ∆ιδακτορική διατριβή στη περιβαλλοντική Χηµεία. Πανεπιστήµιο Kρήτης (Τµήµα Χηµείας), Tίτλος: «Μελέτη των ατµοσφαιρικών φυσικοχηµικών διεργασιών & διεργασιών µεταφοράς που καθορίζουν το ισοζύγιο των πολυαρωµατικών υδρογονανθράκων στο θαλάσσιο περιβάλλον της ανατολικής Μεσογείου».

Μόνιμο Προσωπικό

Πάγκου Καλλιόπη Α.

Posted on

Ερευνητική δραστηριότητα: Οικολογία και φυσιολογία θαλάσσιου φυτοπλαγκτού, Οικοσυστήµατα που έχουν υποστεί διατάραξη από ανθρώπινες δραστηριότητες – Ευτροφισµός – Τοξικό φυτοπλαγκτό, Πρωτογενής παραγωγή, βιολογικές διεργασίες, ροή άνθρακα, Καλλιέργειες τοξικού φυτοπλαγκτού για τη μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν την ανάπτυξή του στο πεδίο και στο εργαστήριο και για βιοτεχνολογικές εφαρµογές (ανάπτυξη ηλεκτροχηµικού αισθητήρα για την ανίχνευση φυτοπλαγκτονικών […]

Μόνιμο Προσωπικό

Παναγιωτίδης Παναγιώτης

Posted on

ΑΠΘ πτυχίο Φυσιογνωστικού Τµήµατος (1975) Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ωκεανογραφία, στο Πανεπιστήµιο Aix-Marseille II (DEA, 1997). ∆ιδακτορική διατριβή στη θαλάσσια βιολογία, µε θέµα: “Contribution a l’etude qualitative et quantitative de l’ association Posidonietum oceanicae, Univ. Aix-Marseille II, 1980, 213 pp.

Μόνιμο Προσωπικό

Σύμπουρα Μίκα

Posted on

Πτυχίο Βιολογίας Παν/µίου Αθηνών (1984) Μεταπτυχιακό Επαγγελµατικό Ενδεικτικό Ωκεανογραφίας Παν/µίου Αθηνών (1988) ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα στη θαλάσσια Βιολογία, Παν/µιο Αθηνών (1996)

Ομάδα διαχείρισης έργου
Μόνιμο Προσωπικό

Καραούζας Ιωάννης

Posted on

Πτυχίο Βιολογίας, Σχολή Φαρμακευτικής και Βιομοριακών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Brighton, Ηνωμένο Βασίλειο (1997-2001) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις Επιστήμες Περιβαλλοντικής Ρύπανσης, Κέντρο Περιβαλλοντικών Ερευνών, Πανεπιστήμιο Brunel, Ηνωμένο Βασίλειο (2001-2002) Διδακτορικό στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2007-2011)

Βενθικά Μακροασπόνδυλα
Μόνιμο Προσωπικό

Κουτσοδήμου Μαρία

Posted on

Πτυχίο Ιχθυολογίας, Τμήμα Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, ΤΕΙ Μεσολογγίου (1997) Πτυχίο Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2014)

Βενθικά Μακροασπόνδυλα
Μόνιμο Προσωπικό

Ανδριοπούλου Αργυρώ

Posted on

Πτυχίο στην Υδατοκαλλιέργεια & Αλιεία, Τεχνική Σχολή Μεσολογγίου (1996) Πτυχίο στην Βιολογία, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα (2014) Μεταπτυχιακό στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, Πανεπιστήμιο Αθηνών (υποβληθείσα διατριβή, προσδοκία απόκτησης τίτλου το 2019)

Βενθικά Μακροασπόνδυλα
Μόνιμο Προσωπικό

Κουβαρντά Θεοδώρα

Posted on

Πτυχίο Περιβαλλοντικών Μελετών, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ελλάδα (1992-1997) Μεταπτυχιακό στη ρύπανση και τον περιβαλλοντικό έλεγχο, Σχολή Βιολογικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Μάντσεστερ, Ηνωμένο Βασίλειο (1997-1998)

Βενθικά Μακροασπόνδυλα
Μόνιμο Προσωπικό

Κολόμπαρη Εύα

Posted on

Πτυχίο στις Υδατοκαλλιέργειες και Αλιεία, Τμήμα Ιχθυοκομίας – Αλιείας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου ‘Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS)’, Πιστοποίηση/Επάρκεια από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Εργαστήριο Γεωγραφίας και Ανάλυσης Χώρου

GIS
Μόνιμο Προσωπικό

Λάσχου Σοφία

Posted on

Πτυχίο Χημείας, Τμήμα Χημείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1990-1996) Μερταπτυχιακό στην Περιβαλλοντική Χημεία, Τμήμα Χημείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2006-2010)

Υδροχημεία
Μόνιμο Προσωπικό

Παπαδόπουλος Αναστάσιος

Posted on

B.Sc. Φυσικής, Τμήμα Φυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1985-1990) M.Sc. στην Φυσική Περιβάλλοντος και Μετεωρολογία, Τμήμα Φυσικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1990-1993) Ph.D. στην Ατμοσφαιρική Φυσική και Δυναμική Μετεωρολογία, Τμήμα Φυσικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1996-2001)

Μετεωρολογία - Κλιματολογία
Μόνιμο Προσωπικό

Ζόγκαρης Σταμάτης

Posted on

Πτυχίο Γεωγραφίας (κύριο) και Βιολογίας (δευτερεύον), Τμήμα Περιβάλλοντος, Γεωγραφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Simon Fraser, Καναδάς (1989-1995) MSc στην Οικολογία-Θεωρία και Τεχνικές, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας, Σχολή Βιολογικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Ουαλίας – Bangor, Ηνωμένο Βασίλειο (2000-2001) Διδακτορικό Δίπλωμα στην Περιβαλλοντική Διαχείριση, στο Τμήμα Διαχείρισης Περιβαλλοντικών και Φυσικών Πόρων, Σχολή Φυσικών Πόρων και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Αγρίνιο, […]

Ιχθυοπανίδα
Μόνιμο Προσωπικό

Γκρίτζαλης Κωνσταντίνος

Posted on

Πτυχίο Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Διδακτορικό στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Φιλοσοφική Σχολή, Φιλοσοφική Σχολή, Παιδαγωγική και Ψυχολογία, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Βενθικά Μακροασπόνδυλα
Μόνιμο Προσωπικό

Καλογιάννη Ελένη

Posted on

Πτυχίο Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1986) Διδακτορικό Δίπλωμα στη Ζωολογία, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1991) MA στην Ευρωπαϊκή Ιστορία, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών (2006)

Ομάδα διαχείρισης έργου
Μόνιμο Προσωπικό

Στουμπούδη Μαρία

Posted on

Πτυχίο Βιολογίας, Σχολή Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1986) Διδακτορικό Δίπλωμα στη Βιολογία, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1991), με διδακτορική διατριβή στο Τμήμα Ζωολογίας του Εβραϊκού Πανεπιστημίου (Ιερουσαλήμ, Ισραήλ) με υποτροφίες

Ομάδα Διαχείρησης Έργου
Μόνιμο Προσωπικό

Δημητρίου Ηλίας

Posted on

Πτυχίο Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών (1991-1996) Μεταπτυχιακό στις Περιβαλλοντικές και Οικολογικές Επιστήμες, Πανεπιστήμιο Lancaster, Ηνωμένο Βασίλειο (1998-1999) Διδακτορικό Δίπλωμα στη Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών (2000-2005)

Επιστημονικός Υπεύθυνος